องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

>>> อาชีพ

ประชากรมีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าวนาปี  มันสำปะหลัง  อ้อย  แตงโม  และอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง

>>> หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หนองแวง

>> ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 หัวจ่าย)          4              แห่ง

>>โรงสีข้าวครอบครัว (ไม่เกิน 2 ลูกหิน)          38           แห่ง

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.163.39.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 214,104

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.