องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

>>> การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                      4              แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                             2            แห่ง

-   ศูนย์การศึกษาชุมชน (การศึกษานอกโรงเรียน)           2             แห่ง

-   ห้องสมุดประชาชน                                                          2             แห่ง

>>> สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์                                                                     4            แห่ง

>>> สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                2              แห่ง

>>> ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจชุมชนประจำตำบล                                     1              แห่ง

-  ศูนย์  อปพร.                                                                       1              แห่ง

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,063

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.