องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     ศักยภาพการพัฒนา 

ศักยภาพการพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนา  

ศักยภาพการพัฒนา

>>> การคมนาคม

o      ทางหลวงชนบทสายบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ตำบลหนองแวง บ้านปอแดง ตำบลเลิงแฝก มีความยาวในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง 5.2 กิโลเมตร ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หลัก กม.ที่ 3

o      ทางหลวงชนบทสายบ้านหนองแวง ม. 10 (รหัส มค. 3200)  ตำบลหนองแวง บ้านห้วยแคน ม.9 ตำบลหนองแวง   มีความยาว  8  กิโลเมตร

o      ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  และถนนลูกรัง

>>> การโทรคมนาคม

o   โทรศัพท์สาธารณะ              20         แห่ง

>>> ไฟฟ้า

o   มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง                 14           หมู่บ้าน

>>> แหล่งน้ำธรรมชาติ

o   ลำน้ำ,ลำห้วย                         5          สาย

o   บึง,หนองและอื่นๆ               15        แห่ง

>>> แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

o   ฝาย                                         5              แห่ง

o   บ่อน้ำตื้น                                80           แห่ง

o   ระบบประปาหมู่บ้าน           14           แห่ง

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,121

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.