องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     ข้อมูลอื่นๆ 

ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ  

ข้อมูลอื่น ๆ

>>> ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)

-  ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะจำนวน 5 แปลงที่คงสภาพเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่

-  มีบ่อลูกรังในที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ถือครองเป็นจำนวนมาก

>>> มวลชนจัดตั้ง

-   ลูกเสือชาวบ้าน 4  รุ่น                                      600         คน

-    สมาชิก  อปพร.                                                99           คน

-    อาสาสมัครปกป้องสถาบัน

-    อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน 14 กลุ่ม               140         คน

-     กลุ่มอาชีพ

-     กลุ่มสตรีแม่บ้าน

ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,080

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.