องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสถิตย์ โคตรธิสาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญคง แสงสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายวิโรจน์ กันยาประสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายพิพัฒน์ ราศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสวัสดิ์ จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสถิตย์ โคตรธิสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายเกียรติศักดิ์ ซินโซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสำราญ เทียบแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายอำนวย ดงพระจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายจำปี มูลดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายอนันต์ ชารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายทองกาญจน์ ตินนัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางละมุล จันทระเสนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายปรีชา บุหรัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายวิษณุวัฒน์ โสชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นาสำราญ พัตรภักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสมหมาย แสงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายสมาน พันมาตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายวิเชียร ทับทิมไสย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายทองไสย์ ด้วงแหวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายยุทธศิลป์ ศรีธรราษฎร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายดิลก เรืองสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายทองพูน ทองภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายเฉลิม ชาแท่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายบุญหลาย ผิวพรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายเคน ภูวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,091

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.