องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


พันจ่าเอกชาญชัย ดอนภิรมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา
รองปลัดอบต.


นายโกเมนทร์ รัตรองใต้
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวนิดา กุลธินี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุภาพร อันอ่อน
บุคลากร


นางสาวปิยวดี เพชรกอง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรเดช เทียบคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภาย


นายอภิวัฒน์ พระนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร


นายสมศักดิ์ พรรณพิบูลย์
ยาม


นายสุพัฒน์ เรืองจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจำเนียร พันธ์แสง
จ้างเหมาบริการ


นายคำพันธ์ ขอบเพชร
จ้างเหมาบริการ
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.196.73.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 255,595

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.