องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง  


นายฉลาด คงสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง


นาง...................
นักวิชาการเงินและบัญชี


นาง...................
นักวิชาการพัสดุ


นาง...................
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นาง...................
เจ้าพนักงานธุรการ


นาย.................
เจ้าพนักงานพัสดุ
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.163.39.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 214,108

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.