องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นายประวิต กุลเกล้า
ผอ.กองการศึกษา


นางประภัสสร บุณรงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนงค์พร ไชยปาก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายวิทยา ศรีธรราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาพร ภูดวงจิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพลินทิพย์ กุลชะโมรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,152

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.