องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นายประวิต กุลเกล้า
ผอ.กองการศึกษา


นางประภัสสร บุณรงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนงค์พร ไชยปาก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายวิทยา ศรีธรราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาพร ภูดวงจิต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพลินทิพย์ กุลชะโมรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.196.73.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 255,619

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-4373-7407  Fax : 0-4373-7407
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.