องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลบ้านซ่องประชาสัมพันธ์ งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้กองคลัง  
      

 

ด้วยงานผลประโยชน์และพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินประเภทป้ายและโรงเรือน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้ จึงขอแจ้งมายังผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีข้อความเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกป้าย,ตรวจสอบห้องเช่า,เล้าสุกร/เป็ด/ไก่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลและความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลลงสำรวจ ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไปประกาศโดย : เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2561-10-08
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,142

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.