องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี  
      

 

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้เปิดดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตร 6 เดือน ให้แก่ประชาชน ชาย-หญิง ที่มีฐานะขาดแคลน หรือด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ไม่มีงานทำ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งศูนย์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 53 จำนวน 6 แผนก ได้แก่ 1.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 2.แผนกโภชนาการ 3. แผนกบริการโรงแรม 4.แผนกเสริมสวยสตรี 5.แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6.แผนกตัดผมชาย และหลักสูตร 4 เดือนได้แก่ แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจทราบประกาศโดย : เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2561-10-08
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,082

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.