องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี  
       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ที่ 291/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น คณะกรรมการประเมินติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการประชุมเพื่อประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2561-10-02
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,079

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.