องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม  ยินดีต้อนรับค่ะ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ ขอรับการสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย  
      

 ด้วยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้เกิดสาธารณภัย วาตภัย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลคำโตนด ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน ๑ หลัง
เพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศลทั้งในและนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วน คำโตนด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) โดยหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความประสงค์ช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

โทร 037218836 ต่อ 104


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วันที่ประกาศ : 2561-09-11
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.156.51.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 261,891

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.หนองแวง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 0-43706774  Fax : 0-43706774
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.